Regulamin Sektora GOŚĆ

REGULAMIN SEKTORA GOŚĆ

Stadion Golęcin Poznań

1. Sektor Gość przeznaczony jest dla Uczestników Imprezy Masowej/ członków grup zorganizowanych kibiców Drużyny Gości oraz Uczestników Imprezy Masowej/ kibiców indywidualnych, którzy za zgodą Organizatora zdecydują się na zakup biletu do Sektora Gość.

2. W Sektorze Gość obowiązuje jedna cena i jeden rodzaj biletu.

3. Wykorzystując Bilet do Sektora Gość, każdy Uczestnik Imprezy Masowej akceptuje ogólne warunki i zasady ustalone przez Organizatora oraz oświadcza, że zapoznał się i zobowiązuje się stosować do zapisów Ustawy o Bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku, Regulaminu Obiektu, Regulaminu Imprezy Masowej oraz Regulaminu Sektora Gość, które umieszczone są w wejściu głównym do Sektora Gość.

4. Do zakupu biletu i przebywania w Sektorze Gość uprawnione są osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie, które muszą obowiązkowo być pod opieką osoby pełnoletniej.

5. Dane podane przy zakupie biletu muszą być zgodne z danymi zawartymi w dowodzie tożsamości. Dane te będą weryfikowane przy wejściu na Sektor Gość. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych posiadacz biletu nie zostanie wpuszczony na teren stadionu, a jego bilet nie będzie podlegał zwrotowi.

6. Uczestnicy Imprezy Masowej, przebywający w Sektorze Gość wyrażają zgodę na fotograficzne utrwalenie swojego wizerunku oraz dokumentu tożsamości przy wejściu na Imprezę Masową oraz na korzystanie z niego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997r. o Ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182) wyłącznie na czas trwania Imprezy.

7. Uczestnicy Imprezy Masowej będący członkami zorganizowanej grupy kibiców Drużyny Gości oraz Uczestnicy/ kibice indywidualni mogą w Sektorze Gość być wyposażeni w atrybuty, które będą identyfikowały ich z drużyną Gości, tj. szaliki, czapki, flagi itp.(spełniające normy wynikające z Ustawy o Bezpieczeństwie imprez masowych oraz Regulaminów Organizatora).

8. Przed wpuszczeniem Uczestników Imprezy Masowej/ kibiców Drużyny Gości do Sektora Gość przeprowadzana będzie obowiązkowa kontrola osobista mająca na celu wykluczenie posiadania:

a) Pirotechniki (wszelkiego typu),

b) Narzędzi niebezpiecznych (wszelkiego typu),\

c) Alkoholu,

d) Napojów konfekcjonowanych,

e) Flag, transparentów z hasłami obrażającymi WTS S.A., PSŻ Poznań, a w szczególności: pracowników, członków Zarządu Klubu, zawodników, sponsorów, gości klubu, władze miasta, województwa itd.,

f) Flag, transparentów z hasłami obrażającymi klub gości,

g) Transparentów z hasłami wykraczającymi poza akcje wspierania swojej drużyny, a w szczególności zawierających treści polityczne,

h) Sektorówek wszelkiego typu,

i) Kominiarek i innych przedmiotów służących do zakrywania twarzy,

j) Innych przedmiotów, które są zabronione przez prawo lub budzące wątpliwości Organizatora.

9. Przed wpuszczeniem Uczestników/ kibiców Drużyny Gości do wydzielonego Sektora Gość oraz po zakończeniu meczu, po wyjściu kibiców, przedstawiciel Organizatora oraz osoba reprezentująca Uczestników dokonują pisemnego, protokolarnego odbioru Sektora Gości pod kątem sprawności urządzeń i wyposażenia stadionowego. Brak uczestnictwa w odbiorze Sektora Gość osoby reprezentującej Uczestników będzie traktowany jako rezygnacja z powyższego uprawnienia, co nie wpływa na ważność sporządzonego protokołu.

10. W przypadku stwierdzenia wystąpienia zniszczeń pomeczowych, do protokołu zostanie załączony materiał zdjęciowy dokumentujący zniszczenia. W/w dokumentacja będzie podstawą do dochodzenia zwrotu kosztów/roszczeń za powstałe zniszczenia zbiorowo lub indywidualnie.

11. W Strefie Gość umieszczony jest monitoring mobilny, który rejestrować będzie obraz od momentu wejścia Uczestników Imprezy Masowej / kibiców Drużyny Gości na Sektor Gość do momentu opuszczenia przez nich obiektu.

UWAGA!

Organizator informuje, że zgodnie z Ustawą o Bezpieczeństwie imprez masowych ostateczną decyzję o wpuszczeniu Uczestników Imprezy Masowej/ kibiców Drużyny Gości do wydzielonego Sektora Gość, Organizator podejmie w porozumieniu z Policją oraz Służbami Ochrony. 

Sponsor TytularnyBetardSponsorzy
 • Chemeko-System
 • Wrocław
 • Nevada
 • Toi Toi
 • Arad
 • MJP Drukarnia
Kalendarium

Następne zawody

           VS       

Niedziela, 16 kwietnia 2017 godz. 19.00

 
OFICJALNY PARTNER WTS SA 

Tabela
M P MP
1. Stal Gorzów 14 27 +111
2. Ekantor.pl Falubaz Zielona Góra 14 27 +101
3. KS Get Well Toruń 14 22 +78
4. Betard Sparta Wrocław 14 17 +26
5. MRGARDEN GKM Grudziądz 14 16 -18
6. ROW Rybnik 14 12 -59
7. Fogo Unia Leszno 14 10 -72
8. Unia Tarnów 14 7 -167
sponsorzy
 • Speedway Ekstraliga
 • PGE
 • Lotto
 • Wicar Radio Taxi
 • 123drukuj
 • TOX
 • Best Western
 • Krajewski Konstrukcje
 • Tyskie
 • Innpact
 • City Park
 • Savi System
 • Płomyk
 • Bio-Oil
 • Pepsi
 • Gami
 • ASC Pro
 • Entrack
 • Polbus
 • Poczta Polska
 • AOC Dystrybucja
 • Dragon
 • KIM Group
Partnerzy medialni
nc+ WTS SPARTA TV Sportowe Fakty Gazeta Wrocławska Przegląd Sportowy World Games
Copyright © 2011 WTS Sparta Wrocław
Projekt i realizacja: