Akredytacje na sezon 2016

Uprzejmie informujemy, że akredytacje stałe przyznane na sezon 2016 PGE Ekstraligi, które zostały odebrane przez przedstawicieli mediów podczas meczów rundy zasadniczej, obowiązują podczas fazy play-off.

Pozostałych przedstawicieli mediów prosimy o wypełnianie wniosków jednorazowych wyłącznie na FORMULARZU zamieszczonym poniżej. Wnioski na pierwszy mecz o brązowy medal (18.09.2016) prosimy o przesłanie mailem do dnia 15.09.2016 (do godziny 16.15) na adres media@wts.pl.

Wnioski złożone w innej formie oraz po terminie nie będą brane pod uwagę w procesie akredytacyjnym.

Wniosek o akredytację na sezon 2016 (pobierz)

Ewentualne dodatkowe pytania dot. akredytacji i pracy mediów prosimy kierować na adres e-mail a.skubis@wts.pl

____________________________________________________

Przed złożeniem wniosku, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania akredytacji na mecze drużyny Betard Sparta Wrocław w sezonie 2016.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI NA MECZE DRUŻYNY BETARD SPARTA WROCŁAW W SEZONIE 2016 (STADION W POZNANIU)

1. Akredytacja dziennikarska będzie udzielana przez Klub wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanej redakcji (dziennik, czasopismo lub portal internetowy musi być zarejestrowany w rejestrze sądowym dzienników i czasopism zgodnie z orzeczeniem SN).

2. Akredytacje będą przyznawane wyłącznie mediom. WTS S.A. nie przyznaje akredytacji dla stowarzyszeń, klubów kibica, związków sportowych, fundacji etc. 3. Na dany mecz może być akredytowany wyłącznie jeden dziennikarz i jeden fotoreporter z danej redakcji.

4. Akredytacja może być udzielona wyłącznie osobie pełnoletniej.

5. Wniosek o akredytację musi być podpisany przez osobę uprawnioną (Redaktor Naczelny lub szef Działu Sportowego) do reprezentacji podmiotu składającego wniosek (do wniosku dołącza się dokumenty rejestracyjne podmiotu).

6. Wszystkie podmioty ubiegające się o akredytacje są zobowiązane do załączenia do wniosku akredytacyjnego linków do publikacji lub kserokopii artykułów na temat drużyny Betard Sparta Wrocław z sezonu 2015 (zapowiedzi meczów, relacje, wywiady itp.). Pod pojęciem publikacje należy rozumieć materiały autorskie dziennikarzy i fotoreporterów starających się o akredytację, a nie przedruki z oficjalnej strony internetowej klubu lub gazet. Brak wyżej wspomnianych materiałów będzie równoznaczny z przesłaniem niekompletnego wniosku.

7. Osoby, którym zostanie udzielona akredytacja foto winny być ubezpieczone od NNW. Przy pobraniu akredytacji należy przedstawić ważną polisę ubezpieczeniową. W przypadku braku polisy Klub może nie wydać akredytacji co wnioskodawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje.

8. Wnioski o akredytację stałą należy składać w dniach 09.03.2016 - 23.03.2016 roku wraz ze zdjęciem (JPG lub PDF) starającego się o akredytację dziennikarza lub fotoreportera na adres media@wts.pl.

9. Wnioski o akredytację jednorazową należy składać najpóźniej na 3 dni przed meczem (w przypadku meczu rozgrywanego w niedzielę ostatnim dniem składania wniosków jest czwartek) na adres media@wts.pl.

10. Wnioski złożone po wymienionych w punktach 8 i 9 terminach oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

11. Informacje o przyznaniu lub odmowie przyznania akredytacji stałych zostaną przesłane na podany we wniosku adres e-mail do dnia 04.04.2016 roku.

12. Informacje o przyznaniu lub odmowie przyznania akredytacji jednorazowych będą przesyłane na podany we wniosku adres e-mail najpóźniej 24 godziny przed zawodami.

13. Podmiot występujący o akredytację podejmuje zobowiązanie do używania w sprawozdaniach i relacjach z meczów o DMP pełnych nazw drużyn i ligi wraz z nazwami ich sponsorów tytularnych – Uwaga: pełna nazwa rozgrywek brzmi „PGE Ekstraliga” a nazwa drużyny to „Betard Sparta Wrocław”, w przypadku zmiany nazwy rozgrywek lub drużyny w trakcie sezonu posiadacz akredytacji zobowiązuje się do używania aktualnej, zmienionej nazwy rozgrywek lub drużyny.

14. Akredytacja będzie cofnięta w przypadku niewykonywania przez podmiot posiadający akredytację zobowiązania, o którym mowa w punkcie 13.

15. Akredytacja foto udzielona fotoreporterowi na wniosek konkretnego dziennika, czasopisma lub portalu internetowego uprawnia do wykorzystania wykonanych zdjęć w celach informacyjnych wyłącznie na łamach dziennika, czasopisma lub portalu internetowego, którego dotyczy wniosek akredytacyjny.

16. Otrzymujący akredytację zobowiązuje się przestrzegać norm bezpieczeństwa i stosować się do postanowień regulaminów obowiązujących w rozgrywkach o DMP (w tym w zakresie wymaganego stroju i oznaczeń).

17. Akredytacja foto udzielana agencjom informacyjnym zajmującym się zawodowo przygotowywaniem serwisów prasowych oraz fotoreporterom zawodowym będzie odpłatna. Warunkiem otrzymania akredytacji będzie uiszczenie najpóźniej w momencie odbioru akredytacji opłaty w wysokości 1.000 zł netto/sezon.

18. Stacje radiowe planujące przeprowadzenie relacji z zawodów zobowiązane są do uiszczenia z góry opłaty w wysokości 2.000 zł netto za każdą relację w sezonie na wskazane przez klub konto.

19. Akredytacja może być niewydana, wstrzymana lub cofnięta przez Klub w każdym czasie bez podania przyczyny.

20. Dziennikarzom oraz fotoreporterom, których wnioski o bezpłatną akredytację zostaną rozpatrzone negatywnie, przysługuje prawo do zakupu akredytacji w cenie 1.000 zł netto/sezon.

21. Złamanie niniejszego regulaminu będzie równoznaczne z odebraniem akredytacji.

22. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w trakcie sezonu 2016.

23. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem lub w przypadku jakichkolwiek wątpliwości ostateczne decyzje podejmuje Klub.

Potwierdzam prawidłowość podanych danych oraz przyjmuję do wiadomości i akceptuję zasady przyznania akredytacji oraz zobowiązuję się do ich respektowania i wykonywania.

Zgadzam się na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Klub i podmioty upoważnione przez Klub jako administratora tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania.


Sponsor TytularnyBetardSponsorzy
 • Chemeko-System
 • Wrocław
 • Nevada
 • Toi Toi
 • Arad
 • MJP Drukarnia
Kalendarium

Następne zawody

           VS       

Niedziela, 16 kwietnia 2017 godz. 19.00

 
OFICJALNY PARTNER WTS SA 

Tabela
M P MP
1. Stal Gorzów 14 27 +111
2. Ekantor.pl Falubaz Zielona Góra 14 27 +101
3. KS Get Well Toruń 14 22 +78
4. Betard Sparta Wrocław 14 17 +26
5. MRGARDEN GKM Grudziądz 14 16 -18
6. ROW Rybnik 14 12 -59
7. Fogo Unia Leszno 14 10 -72
8. Unia Tarnów 14 7 -167
sponsorzy
 • Speedway Ekstraliga
 • PGE
 • Lotto
 • Wicar Radio Taxi
 • 123drukuj
 • TOX
 • Best Western
 • Krajewski Konstrukcje
 • Tyskie
 • Innpact
 • City Park
 • Savi System
 • Płomyk
 • Bio-Oil
 • Pepsi
 • Gami
 • ASC Pro
 • Entrack
 • Polbus
 • Poczta Polska
 • AOC Dystrybucja
 • Dragon
 • KIM Group
Partnerzy medialni
nc+ WTS SPARTA TV Sportowe Fakty Gazeta Wrocławska Przegląd Sportowy World Games
Copyright © 2011 WTS Sparta Wrocław
Projekt i realizacja: